PROFIL NADÁCIE

Nadácia Chemosvit bola založená dňa 29. 5. 2003 skupinou dvanástich firiem Chemosvit. Do registra MV SR bola zapísaná dňa 1. 8. 2003 pod číslom 203/N – 2002/727. Poslaním Nadácie je získavanie a prerozdeľovanie získaných finančných prostriedkov a darov s cieľom:

 • poskytovať individuálnu pomoc súčasným a bývalým zamestnancom skupín CHEMOSVIT a FINCHEM, ktorí sa ocitli v ťažkých životných situáciách a sociálnej núdzi
 • podporovať zdravotnícke, sociálne a vzdelávacie zariadenia najmä v podtatranskej oblasti
 • podporovať a rozvíjať šport a telovýchovu najmä v podtatranskom regióne
 • podporovať rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt najmä v podtatranskej oblasti

Zakladatelia Nadácie CHEMOSVIT:

NADÁCIA CHEMOSVIT

Nadácia je zapísaná na Ministerstve vnútra SR v Bratislave dňa 1.8.2003

Registračné číslo:
203/Na-2002/727

Pridelené IČO:
Štatistický úrad SR
Krajská správa ŠÚ SR v Prešove
IČO: 378 848 67

Účet v TATRABANKE, a.s.
pobočka Poprad
číslo účtu : 262 238 1900/1100
IBAN:
SK66 1100 0000 0026 2238 1900
 • o1.jpg, 42kB
 • o1.jpg, 42kB
 • o1.jpg, 42kB
 • o1.jpg, 42kB
 • o1.jpg, 42kB
 • o1.jpg, 42kB
 • o1.jpg, 42kB
 • o1.jpg, 42kB
 • o1.jpg, 42kB
 • o1.jpg, 42kB
 • o1.jpg, 42kB
 • o1.jpg, 42kB
 • o1.jpg, 42kB
 • o1.jpg, 42kB
 • o1.jpg, 42kB
 • o1.jpg, 42kB
© Nadácia CHEMOSVIT, a.s, 2008 | Právne informácie