Nadácia CHEMOSVIT

.

VIAC

Výročné správy

LORDS BALL SVIT

Príspevok na nákup výrobkov z podnikovej predajne CHEMOSVIT FIBROCHEM, a.s. - pre potreby hokejbalového klubu

Stiahnuť výročnú správu za rok 2015

HORAL JUNIOR 2014

Podpora cyklistickej súťaže HORAL JUNIOR, ktorá je súčasťou nového seriálu pre deti a mládež, ktorý pod názvom DETSKÁ TOUR PETRA SAGANA zavítal aj do Svitu.

Stiahnuť Výročnú správu za rok 2014

RODINNÉ CENTRUM - Cirkevný zbor Poprad-Veľká

Príspevok na vybudovanie Rodinného centra pre členov (najmä pre rodiny s deťmi) Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, Poprad-Veľká.

Stiahnuť Výročnú správu za rok 2013

LUKOSTRELECKÝ KLUB Lukostreľba Svit

Príspevok na zakúpenie lukostreleckých pomôcok pre Lukostrelecký klub vo Svite

Stiahnuť Výročnú správu za rok 2012

MLÁDEŽNÍCKY ŠPORTOVÝ KLUB ISKRA SVIT

Podpora basketbalového družstva 13-ročných dievčak a mladších žiačok na spolufinancovanie nákladov na súťaže a turnaje v roku 2011/2012

Stiahnuť Výročnú správu za rok 2011

NÁUČNÝ CHODNÍK "BABA"

Spolufinancovanie projektu "Obnovenie náučného chodníka Baba" zo Svitu do Lopušnej doliny.

Stiahnuť Výročnú správu za rok 2010

STREETBALL FEST SVIT 2009

Príspevok na nákup tričiek v rámci akcie STREETBALL FEST SVIT 2009 konanej v dňoch 17. a 18.7.2009, organizovanej pre deti a mládež zo Svitu a okolia.

Stiahnuť Výročnú správu za rok 2009

Z činnosti Nadácie

Domov pod Tatrami

Nadácia CHEMOSVIT pre Domov pod Tatrami 

Pomáhame tým, ktorí to potrebujú ...

Podpora mládežníckeho športu a telovýchovy

Médiá

Memoriál Dušana Budzáka 2015

Memoriál Dušana Budzáka 2015

Príspevok z turnaja odvysielaný v TV Poprad

8. ročník Memoriálu Dušana Budzáka podporil aj prezident

8. ročník Memoriálu Dušana Budzáka podporil aj prezident

O spoločensko-charitatívnej akcii píše Podtatranský kuriér

O podpore miestnych komunít v novinách mesta Svit

O podpore miestnych komunít v novinách mesta Svit

Stretnutie seniorov, Horal Junior, Spievankovo,...

Nadácia v novinách zamestnancov skupín CHEMOSVIT a FINCHEM

Nadácia v novinách zamestnancov skupín CHEMOSVIT a FINCHEM

Sociálne zariadenia, mladí športovci, zamestnanci

 

Ďakujem

Registračné údaje
Nadácie CHEMOSVIT

Nadácia je zapísaná na Ministerstve vnútra SR v Bratislave dňa 1.8.2003.

Registračné číslo: 203/Na-2002/727

Pridelené IČO: Štatistický úrad SR
Krajská správa ŠÚ SR v Prešove
IČO: 378 848 67

Účet v TATRABANKE, a.s., pobočka Poprad
číslo účtu : 262 238 1900/1100
IBAN: SK66 1100 0000 0026 2238 1900