Nadácia CHEMOSVIT

Domov pod Tatrami

Nadácia CHEMOSVIT pre Domov pod Tatrami 

Nikto z nás nevie, čo ho v živote čaká. Každý z nás sa môže raz dostať do zložitej situácie, ktorá je o to ťažšia, ak sa týka nášho zdravia.

Neďaleko Svitu – v Batizovciach sídli Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami, ktoré poskytuje sociálne služby v dvoch organizačných jednotkách - Domove sociálnych služieb so sídlom v Batizovciach a Útulku vo Svite.

Domov sociálnych služieb je najstaršou a tradičnou formou poskytovania sociálnych služieb pre ťažko zdravotne postihnutých občanov s rôznymi stupňami mentálneho postihnutia v kombinácii napríklad s telesným a zmyslovým postihnutím, poruchami psychiky (napr. schizofrénia) a správania a rôznymi druhmi demencií. A to nielen o tých, ktorí takýto údel dostali do vienka, keď sa narodili, ale aj o stavy po napr. ťažkých haváriách, úrazoch, psychických traumách. Za 55 rokov existencie Domova ich tu bývalo okolo 1 300. Pre niektorých obyvateľov domova, je to celoživotný domov. „Najdlhšie žije v našom zariadení klientka, ktorá k nám prišla pred 50 rokmi ako 26- ročná,“ hovorí riaditeľka Domova Ing. Danica Ďuricová, ktorá takmer každého klienta pozná po mene, s každým sa priateľsky porozpráva a pozná jeho ťažký životný údel. Veď osud každého z nich by možno vydal na poriadne hrubý román.

Domov sociálnych služieb v Batizovciach je najväčším zariadením svojho druhu v Prešovskom kraji a jeden z najväčších na Slovensku. Na jednej strane má krásne historické priestory, na strane druhej zasa niekoľkostoročné múry neustále potrebujú úpravy, opravy, rekonštrukcie, vylepšenia.

Pri Domove je pekný, tiež historický park a objekt je celoročne prístupný aj verejnosti. Za prehliadku stojí napr. miniobrazáreň, ktorú upravili v jednej z miestností bývalého kaštieľa z jeho vlastných zbierok. "Zariadenie je členom OZ Sociálny turizmus, ktorého cieľom je sprístupniť širokej verejnosti historické objekty, kde sídlia zariadenia sociálnych služieb,“ uviedla riaditeľka. „Príkladom toho je i naše zariadenie, ktoré sídli v krásnom barokovom kaštieli, ktorý patril pôvodne rodine Mariássyovcov.“

V Domove v súčasnosti trvalo žije 146 klientov. „Cieľom je znižovať počet klientov, aby sme sa mohli vybrať cestou humanizácie a transformácie sociálnych služieb,“ hovorí D. Ďuricová. O mužov a ženy vo veku od 21 do 94 rokov sa deň-noc stará až 88-členný personál – z toho najviac zamestnancov je na úseku odborných činností a ďalší na úseku ekonomiky, vnútornej prevádzky a stravovania. Pravidelne sem dochádza obvodný lekár, zubár a psychiater. Práca v takomto zariadení a poskytovanie sociálnych služieb ťažko zdravotne postihnutým občanom a ľuďom bez domova je tvrdá a náročná a nedá sa vykonávať bez osobného nasadenia a ľudského prístupu ku každému z nich.

V rámci pracovnej terapie majú klienti možnosť s prihliadnutím na vek a zdravotný stav pracovať v ergoterapeutických dielniach. „Máme tu drevársku a keramickú dielňu, ale i dielne na výrobu upomienkových darčekov, šperkov, háčkovaných a vyšívaných obrúskov a obrázkov, ale i dielňu cukrárskej výroby a varenia,“ hovorí riaditeľka. Niektorí sa zúčastňujú i na športových hrách hendikapovaných športovcov na Slovensku i v zahraničí. Zamestnanci Domova pripravujú pre klientov aj iné aktivity, ako bol napr. ples klientov, ale aj rôzne výlety a rekreácie.

Klienti domova môžu zmysluplne tráviť voľný čas aj v športovo-rekreačných činnostiach. Denne absolvujú po skupinkách liečebnú telesnú výchovu v telocvični, kde je aj stolnotenisový stôl, a k dispozícii majú aj športovo rehabilitačnú časť s fyzioterapeutkou Mgr. Janou Orolínovou. A práve tu potrebovalo batizovské zariadenie niektoré špeciálne pomôcky, ktoré môžu zlepšiť na odporúčanie lekára zdravotný stav klientov Domova. V minulom roku prispela na nákup týchto zariadení Nadácia Chemosvitu. Išlo o polohovateľný masážny stôl, schodíky k masážnej vani ako aj niektoré drobné pomôcky na cvičenie, ako sú rôzne rehabilitačné lopty a pod. Okrem toho poskytla Nadácia domovskej knižnici aj niekoľko beletristických publikácií pre potreby klientov domova.

Veľmi si to ceníme,“ povedala nám riaditeľka Domova. „Ďakujeme všetkým zamestnancom Chemosvitu, ktorí prispievajú do Nadácie a vytvárajú tak možnosť pomôcť tým, ktorí to veľmi potrebujú ale sami to vplyvom osudu nedokážu.

Eva Potočná  

 

Ďakujem

Registračné údaje
Nadácie CHEMOSVIT

Nadácia je zapísaná na Ministerstve vnútra SR v Bratislave dňa 1.8.2003.

Registračné číslo: 203/Na-2002/727

Pridelené IČO: Štatistický úrad SR
Krajská správa ŠÚ SR v Prešove
IČO: 378 848 67

Účet v TATRABANKE, a.s., pobočka Poprad
číslo účtu : 262 238 1900/1100
IBAN: SK66 1100 0000 0026 2238 1900