Naše slniečka

Autormi farebného pozadia s motívom Naše Slniečka sú žiaci Základnej umeleckej školy vo Svite. Tieto motívy boli použité pre zostavenie stolového kalendára na rok 2009.

Kalendár Naše slniečka, zostavený z výtvarných prác týchto talentovaných detí pod vedením pedagogičky Aleny Kolumberovej v spolupráci s oddelením priemyselného dizajnu Chemosvitu Folie, a. s., získal 12. marca 2009 v Banskej Bystrici v celoštátnej súťaži o Najkrajšie kalendáre Slovenska na rok 2009 prvé miesto.

Kalendár bol vydaný za podpory Nadácie CHEMOSVIT.

 

Najkrajší kalendár Slovenska 2009
 

 

Ďakujem

Registračné údaje
Nadácie CHEMOSVIT

Nadácia je zapísaná na Ministerstve vnútra SR v Bratislave dňa 1.8.2003.

Registračné číslo: 203/Na-2002/727

Pridelené IČO: Štatistický úrad SR
Krajská správa ŠÚ SR v Prešove
IČO: 378 848 67

Účet v TATRABANKE, a.s., pobočka Poprad
číslo účtu : 262 238 1900/1100
IBAN: SK66 1100 0000 0026 2238 1900