Pomáhame tým, ktorí to potrebujú ...

Podpora mládežníckeho športu a telovýchovy

Jedným z poslaní Nadácie Chemosvit je podporovať talentované deti a mládež pri rozvoji športu a telovýchovy, ktorí si napriek tejto uponáhľanej dobe nájdu čas a priestor pre športové vyžitie. Každý, kto sa venuje športu vie, že to so sebou prináša nielen veľa úsilia, ale aj nemalé zaťaženie pre rodinný rozpočet. Nadácia eviduje veľké množstvo žiadostí o finančnú pomoc práve od športových klubov a združení zo Svitu, ale aj z blízkeho okolia. O prerozdelení finančných prostriedkov rozhoduje správna rada, ale zároveň dáva priestor aj donorom, aby rozhodli, kam chcú darované finančné prostriedky smerovať. Jedným z takýchto donorov sú aj účastníci „Memoriálu Dušana Budzáka“ v tenisovej štvorhre. A tak už po ôsmy rok darovali nadácii výťažok z tohto pekného podujatia. Tento rok opäť darca rozhodol o smerovaní prostriedkov basketbalovej mládeži vo Svite - BKM Svit pri Iskra Aréne - ako finančnú pomoc pre tímy juniorov a kadetov Basketbalového klubu mládeže vo Svite.

BKM vyjadruje poďakovanie Nadácii Chemosvit:

Vážení členovia Správnej rady NADÁCIE CHEMOSVIT,

chceme Vám vysloviť obrovské poďakovanie za Vašu pomoc a podporu pre náš mládežnícky klub BKM ISKRA Svit.

Práca s mládežou v súčasných podmienkach nie je jednoduchá. Preto sme veľmi vďační za podporu, ktorá sa nám z Vašej strany dostáva. A tak sa Vám chceme pochváliť s našimi výsledkami, ktoré sme aj vďaka Vám dosiahli a veríme, že aj dosiahneme. Až šesť tímov sa prebojovalo vo svojich kategóriách na MAJSTROVSTVÁ SR v sezóne 2021/2022. A sú to tímy: Mladí muži U23, Juniori U19, Kadeti U17, žiaci U14, mladší žiaci U13 a starší minižiaci U12. Dúfame, že všetky tímy budú pokračovať v šľapajách mladých mužov U23, ktorí vybojovali zlaté medaily a majstrovský titul pre náš klub.

Ale náš klub nie je len o medailách, tie samozrejme lákajú najviac. Robíme to však hlavne kvôli mládeži. Preto sme veľmi radi, že ako jeden z mála klubov na Slovensku máme zastúpenie vo všetkých kategóriách mládežníckych súťaží. A s touto výchovou začíname už v predškolskom veku. Každú nedeľu sa v ISKRA ARÉNE stretávajú malé deti, aby sa pod vedením našich trénerov zaúčali do tajov basketbalu. Je pre nás dôležité, aby tieto detičky sa hýbali a postupne získavali lásku k športu. A k športu akémukoľvek, nielen k basketbalu.

Preto Vám vyslovujeme veľké ĎAKUJEME - veľké množstvo detí a mládeže športuje aj vďaka Vašej podpore.

 

Ďakujem

Registračné údaje
Nadácie CHEMOSVIT

Nadácia je zapísaná na Ministerstve vnútra SR v Bratislave dňa 1.8.2003.

Registračné číslo: 203/Na-2002/727

Pridelené IČO: Štatistický úrad SR
Krajská správa ŠÚ SR v Prešove
IČO: 378 848 67

Účet v TATRABANKE, a.s., pobočka Poprad
číslo účtu : 262 238 1900/1100
IBAN: SK66 1100 0000 0026 2238 1900