Nadácia CHEMOSVIT

DONORI

Pomoc žiadateľom by nebola samozrejme možná bez príspevkov darcov, ktorými sú nielen vlastní zamestnanci skupiny firiem Chemosvit a Finchem, ale aj príjmy z 2 % z dane z príjmu, dary rôznych sponzorov či cielené akcie – ako je napr. každoročný Memoriál Dušana Budzáka - spoločensko-charitatívny tenisový turnaj.

Významnou charitatívnou akciou v spoločnosti je každoročná predvianočná zbierka – HODINOVÁ MZDA PRE NADÁCIU CHEMOSVIT, ktorá umožňuje zamestnancom skupiny FINCHEM a CHEMOSVIT participovať na získavaní finančných prostriedkov, vďaka ktorým je možné riešiť žiadosti žiadateľov v rámci zásad zakotvených v nadačnej listine. Na základe výšky finančných príspevkov, ktoré prídu z každoročných vianočných zbierok na účet nadácie, možno skonštatovať, že zamestnanci našich firiem sú stotožnení s myšlienkou firemnej filantropie a patrí im veľká vďaka za štedrosť a ochotu podporovať nadáciu a teda aj svoju spoločnosť, ktorá je zároveň zakladateľom nadácie.

Preto správna rada Nadácie CHEMOSVIT aj touto cestou ďakuje všetkým svojim donorom – zamestnancom skupín FINCHEM a CHEMOSVIT, dcérskym spoločnostiam skupín FINCHEM a CHEMOSVIT (TERICHEM, a.s., CHEMOSVIT FOLIE, a.s., CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s., CHEMOSVIT, a.s., FINCHEM INSURANCE, s.r.o., FINCHEM, a.s., CHEMOSVIT ENVIRONCHEM, a.s., STROJCHEM, a.s., CHEMOSVIT FIBROCHEM, a.s., CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o.), firmám TESTECO Žilina a POLYMOUNT Brno ako aj účastníkom tenisového turnaja štvorhier, ktorý sa každý rok koná pod záštitou Ing. Martina Budzáka, generálneho riaditeľa VÚCHV. V roku 2015 záštitu nad tenisovým turnajom v roku 2015 prevzal prezident SR Andrej Kiska, ktorý sa otvorenia memoriálu aj osobne zúčastnil.

10 ROKOV MEMORIÁLU DUŠANA BUDZÁKA - BROŽÚRKA

 

 

Ďakujem

Registračné údaje
Nadácie CHEMOSVIT

Nadácia je zapísaná na Ministerstve vnútra SR v Bratislave dňa 1.8.2003.

Registračné číslo: 203/Na-2002/727

Pridelené IČO: Štatistický úrad SR
Krajská správa ŠÚ SR v Prešove
IČO: 378 848 67

Účet v TATRABANKE, a.s., pobočka Poprad
číslo účtu : 262 238 1900/1100
IBAN: SK66 1100 0000 0026 2238 1900