Nadácia CHEMOSVIT

Kontakt

Adresa Nadácia CHEMOSVIT
Štúrova 101
059 21 Svit
Slovenská republika
IČO 378 848 67
Číslo účtu 2622381900/1100
Tatra banka a.s., pobočka Poprad
IBAN SK66 1100 0000 0026 2238 1900

 

Správna rada
Predseda Ing. Jaroslav Lučivjanský +421 52 715 3333
Podpredseda Ing. Jaroslav Mervart +421 52 715 2908

Členovia

Ing. Gabriela Hudáková +421 52 715 2230
Ing. Marián Kuruc +421 52 715 2822
Ing. Marián Kacvinský +421 52 715 2738
Správca nadácie Ing. Beáta Šuhajová +421 52 715 2501
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Revízor Ing. Ladislav Jašš +421 52 715 2361

 

Ďakujem

Registračné údaje
Nadácie CHEMOSVIT

Nadácia je zapísaná na Ministerstve vnútra SR v Bratislave dňa 1.8.2003.

Registračné číslo: 203/Na-2002/727

Pridelené IČO: Štatistický úrad SR
Krajská správa ŠÚ SR v Prešove
IČO: 378 848 67

Účet v TATRABANKE, a.s., pobočka Poprad
číslo účtu : 262 238 1900/1100
IBAN: SK66 1100 0000 0026 2238 1900