Kontakt

Adresa Nadácia CHEMOSVIT
Štúrova 101
059 21 Svit
Slovenská republika
IČO 378 848 67
Číslo účtu 2622381900/1100
Tatra banka a.s., pobočka Poprad
IBAN SK66 1100 0000 0026 2238 1900

 

Správna rada
Predseda Ing. Jaroslav Lučivjanský +421 52 715 3333
Podpredseda Ing. Jaroslav Mervart +421 52 715 2908

Členovia

Ing. Gabriela Hudáková +421 52 715 2230
Ing. Peter Hric +421 52 715 2333
Ing. Marián Kacvinský +421 52 715 2738
Správca nadácie Ing. Beáta Šuhajová +421 52 715 2501
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Revízor Ing. Ladislav Jašš

 

Ďakujem

Registračné údaje
Nadácie CHEMOSVIT

Nadácia je zapísaná na Ministerstve vnútra SR v Bratislave dňa 1.8.2003.

Registračné číslo: 203/Na-2002/727

Pridelené IČO: Štatistický úrad SR
Krajská správa ŠÚ SR v Prešove
IČO: 378 848 67

Účet v TATRABANKE, a.s., pobočka Poprad
číslo účtu : 262 238 1900/1100
IBAN: SK66 1100 0000 0026 2238 1900