Nadácia CHEMOSVIT

Ocenenie Nadácie CHEMOSVIT

Vzhľadom na to, že Nadácia CHEMOSVIT má sídlo v meste Svit, podporuje okrem iného aj zdravotnícke a sociálne zariadenia v meste Svit a jeho okolí, zameriava sa aj na podporu rozvoja športu, kultúry v meste a jeho okolí, poskytuje individuálnu pomoc zamestnancom svojich firiem ale i občanom mesta Svit, jeho starším spoluobčanom, bývalým zamestnancom a v neposlednom rade aj pomoci školám, talentovanej mládeži a ďalším fyzickým i právnickým osobám v meste. Podiel darov pre organizácie, inštitúcie a jednotlivcov v meste Svit činili za obdobie máj 2003 – máj 2013 40% z celkovo poskytnutých finančných príspevkov nadácie.

Na základe týchto skutočností pri príležitosti 10. výročia založenia Nadácie CHEMOSVIT jej primátor mesta Svit udelil Cenu primátora za rok 2013.

 

Cena primátora Mesta Svit
 

 

Ďakujem

Registračné údaje
Nadácie CHEMOSVIT

Nadácia je zapísaná na Ministerstve vnútra SR v Bratislave dňa 1.8.2003.

Registračné číslo: 203/Na-2002/727

Pridelené IČO: Štatistický úrad SR
Krajská správa ŠÚ SR v Prešove
IČO: 378 848 67

Účet v TATRABANKE, a.s., pobočka Poprad
číslo účtu : 262 238 1900/1100
IBAN: SK66 1100 0000 0026 2238 1900